Herstelondersteunendezorg.nl

Als u op zoek bent naar informatie over initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunende zorg, dan kunt u hier informatie vinden

Over herstelondersteunende zorg.nl

Als u op zoek bent naar informatie over initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunende zorg, dan kunt u hier informatie vinden

  • De website is een initiatief van de webclubgroningen* en is opgezet als portal om ontwikkelingen op het gebied van herstelondersteunende zorg te bundelen. Op deze wijze hopen wij de lezer van actuele en waardevolle informatie te voorzien.
  • De webclub Groningen is een initiatief van Lentis, lentisvolwassenenzorg waar cliënten websites ontwikkelen voor non-profitorganisaties.
  • De website wordt de komende periode verder ontwikkeld o.a. met activiteiten die plaats gaan vinden
  • Mocht u een vraag hebben of een opmerking klik hier

Een aantal waardevolle visie – en werkdocumenten over herstel: 

Implementatie van herstelondersteunende zorg

implementatie

Voor u ligt de handreiking voor de implementatie van herstelondersteunende
zorg: een document in groei. Een weergave van wat er tot nu toe bekend is op dit gebied. Maar tevens een beschrijving van een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling die volop in beweging is.
Herstel en de ondersteuning daarvan zijn nu ongeveer tien jaar een thema in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Het begon allemaal met de publicatie van het boek ‘Samen werken aan herstel’ van de eerste herstelwerkgroep bij de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht.

 

Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap

ggz

Met veel plezier bied GGz Nederland u de definitieve versie aan van dit visiedocument
‘Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap’. Sinds het verschijnen van de werkversie,in september 2008, is er veel werk verzet om de ambities van het visiedocument te realiseren. Die ambities zijn niet gering. Het gaat om intensieve samenwerking met tal van maatschappelijke partners, met als doel om cliënten die zijn aangewezen op langdurige geestelijke gezondheidszorg een hoge kwaliteit van leven te bieden. Of het nu gaat om gezondheid, wonen, inkomen, sociale participatie, werk of dagbesteding.

 

Herstel Special; Wat werkt wel.....en wat niet?

herstelspecial

Er is al veel kennis en ervaring, dus waarom opnieuw het wiel uitvinden?
Deze uitgave van Herstel en Burgerschap heeft als doel om (een deel van) de kennis en ervaring die er al is, beschikbaar te stellen voor andere instellingen. In dit geval maken we daarbij gebruik van de kennis en ervaring die de SBWU heeft opgedaan. De inhoud van de nieuwsbrief is namelijk tot stand gekomen doordat GGZ Nederland voor een periode van 9 maanden bij de SBWU is gedetacheerd, in de persoon van Ellen de Haan, beleidsadviseur langdurende zorg.

 

Over de brug

over de brug

Plan van aanpak voor ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen

Al enige decennia voltrekt zich in westerse landen de transitie van inrichtingspsychiatrie naar zorg in de samenleving en het delen van de verantwoordelijkheid voor debehandeling, begeleiding en ondersteuning door meerdere sectoren en organisaties. Tot nu toe was Nederland hierin geen koploper, maar nu lijkt die transitie onder de noemer ambulantisering versneld te worden doorgevoerd. Dit is mede het gevolg van veranderingen in beleidsdoelen, regelgeving en financiering, die steeds meer richting eerstelijnszorg en participatie gaan.

 

Lees dit document...

Werken volgens de Herstelvisie

herstelwerk

In dit boekwerkje lees je meer over de Herstelvisie, die vanaf 1 juli 2008 leidend is voor de hulpverlening binnen de zorggroep
Langdurige GGZ van de GGZ Oost Brabant. In deze visie staat de mens centraal, onder zijn regie zoeken we naar de bestemanier om te herstellen mét de psychiatrische ziekte. Voorgaand citaat is een krachtige bevestiging van de autonomie die elk mens zoveel mogelijk over zijn eigen leven moet behouden om gelukkig te worden.
Dit boekje geeft je inzicht in de gevolgen van de Herstelvisie voor je werk en onze organisatie. Tevens vertelt een aantal collega’s je over hun ervaringen en verwachtingen. Wij hopen dat hun verhalen je motiveren om actief deel te nemen aan het leerproces dat voor ons ligt!

Lees dit document...

Goed Hersteld

lessen_uit_herstel

Corine Balder, docent en onderzoeker aan de Hogeschool Leiden, heeft recent een digitaal boekje uitgebracht over een onderzoek naar herstelprocessen. Hiervoor heeft zij, samen met studenten, 100 mensen geinterviewd die hersteld zijn van een psychische stoornis of een verslaving. Een aantal van die verhalen zijn in het boekje uitgebreid beschreven, naast theorieën over herstel en conclusies.

Lees dit document...

Richtlijnen voor goede zorg

download

Het voornemen om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces is mooi, maar hoe doe je dit in het dagelijks werk?
Herstelondersteunend werken vraagt om een zekere attitude van de begeleider.
Maar waaruit dient deze basishouding te bestaan? Wat wordt er nu precies van een begeleider verwacht? Wat dienen begeleiders nu juist wel en wat niet te doen? Betekent herstelondersteuning dat je altijd aansluit bij de beleving en wensen van de cliënt, ook als deze beslissingen neemt die niet goed lijken te zijn?

 

Lees dit document...

Archief

augustus 2020
M D W D V Z Z
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31